Societëit Ilium

In studentencentrum de Bunker heeft het E.S.C sociëteit Ilium als uitvalsbasis. Dit is de vaste ontmoetingsplaats voor alle leden, waar geborreld wordt en diverse activiteiten plaatsvinden. De sfeer op de societëit wordt in beginsel natuurlijk gemaakt door de leden, maar ook diverse gebruiken en tradities dragen erbij dat de de societëit levend gehouden wordt.

Op dit moment is het E.S.C hard bezig met de verhuizing naar de binnenstad van Eindhoven. Wanneer alles voorspoedig verloopt zal het E.S.C over een jaar een prachtig monumentaal pand in het centrum betrekken. Het E.S.C vervult vaak de kartrekkende rol in Eindhoven, ook met deze verhuizing staat het E.S.C voorop als het gaat over het profileren en vergroten van Studentenstad Eindhoven.

Normaal gesproken kun je sociëteit Ilium alleen binnenkomen als je lid bent, maar soms komt heel studerend Eindhoven over de vloer om de meest spetterende studentenfeesten mee te maken bij het E.S.C! Al jarenlang staat het E.S.C bekend om de grootse Natentamenfeesten, zodat alle studenten zich na hun tentamens lekker uit kunnen leven.