Waardering van studenten

Hieronder vind je een overzicht van de beoordelingen van studenten over hun opleiding.
Voor deze informatie is gebruik gemaakt van gegeven uit de Studiekeuzedatabase.
Het kan zijn dat je niet iedere opleiding terug vindt in de tabel, de ontbrekende opleidingen zijn dan niet recent beoordeeld.
Het volledige aanbod van de opleiding ‘Lerarenopleiding 2e graad Gezondheidszorg en Welzijn’ vind je op deze pagina onder de tabel.

Feiten Prestaties Oordelen Score
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus Fixus
Instroom
Survival 1e jaar
Contacturen
Inhoud
Docenten
Begeleiding
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming (hbo/wo)
Toetsing/tentaminering
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Algemeen oordeel over de opleiding
Qompas totaalscore
TILBURG Fontys nl Ja 40 50 7,1 7,7 7,6 7,5 7,1 7,4 6,8 6,9 7,2 7,4 7,2
UTRECHT HU nl Ja 24 58,8 7,3 7,4 6,8 7,5 7,2 7,4 6,8 6,6 7,2 7,2 7,2
ZWOLLE Windesheim nl Nee 30 55,8 7,5 7,9 7,7 7,5 7,1 7,4 6,8 6,9 7,2 7,9 7,3
AMSTERDAM HvA nl Ja 74 72,5 6-12 7,6 7,7 7,8 7,5 7 7,4 6,8 7,2 7,2 7,7 7,3
LEIDEN HS Leiden nl Ja 34 70,4 6,4 6,1 5,9 7,5 5,9 7,4 6,8 5,8 7,2 6,9 6,6
LEEUWARDEN NHL Stenden nl/nl Ja 45 71,4 7,5 8 7,6 7,5 7,2 7,4 6,8 7,1 7,2 7,2 7,3