Waardering van studenten

Hieronder vind je een overzicht van de beoordelingen van studenten over hun opleiding.
Voor deze informatie is gebruik gemaakt van gegeven uit de Studiekeuzedatabase.
Het kan zijn dat je niet iedere opleiding terug vindt in de tabel, de ontbrekende opleidingen zijn dan niet recent beoordeeld.
Het volledige aanbod van de opleiding ‘Lerarenopleiding 2e graad Algemene Economie’ vind je op deze pagina onder de tabel.

Feiten Prestaties Oordelen Score
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus Fixus
Instroom
Survival 1e jaar
Contacturen
Inhoud
Docenten
Begeleiding
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming (hbo/wo)
Toetsing/tentaminering
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Algemeen oordeel over de opleiding
Qompas totaalscore
ROTTERDAM HRO nl Ja 92 68,5 6-18 7,2 7,6 7,4 7,4 6,8 7,4 6,9 6,7 7,4 7,4 7,2
TILBURG Fontys nl Ja 33 42,2 6-12 7,3 7,5 7,4 7,4 7,2 7,4 6,9 7,1 7,4 7,9 7,3
ZWOLLE Windesheim nl Nee 55 62,9 12-18 7,3 7,3 6,9 7,4 6,6 7,4 6,9 6,7 7,4 7,6 7,1
AMSTERDAM HvA nl Nee 109 64,6 6-12 7,3 7,6 7,2 7,4 7 7,4 6,9 6,7 7,4 7,1 7,2
LEEUWARDEN NHL Stenden nl/nl Ja 41 68,8 8 8,4 8,3 7,4 8 7,4 6,9 7,8 7,4 7,3 7,7