Molecular Science & Technology (joint degree)

Bij de joint degree Molecular Sciences & Technology leer je een duurzame en zuinige wereld te ontwikkelen. Je doet veel onderzoek naar hoe nieuwe producten op een milieuvriendelijke wijze geproduceerd kunnen worden, waarbij je de nieuwste technologieën meeneemt. Omdat de wereldbevolking razendsnel groeit en de grondstoffen steeds schaarser worden, blijft het vakgebied zich ontwikkelen.

Eerste jaar

In het eerste jaar krijg je les in vakken als analysemethoden, procestechnologie (het omzetten van grondstoffen in producten), chemische thermodynamica (meten en voorspellen van het verloop van energieveranderingen), calculus, anorganische chemie (verbindingen zonder koolstof), kwantumchemie (het beschrijven van chemische verschijnselen) en fysica.

Toelatingseisen

Je wordt toegelaten tot deze studie met de vwo-profielen Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid met natuurkunde en wiskunde B. Bij alle overige vwo-profielen heb je wiskunde B, natuurkunde en scheikunde nodig.