Waardering van studenten

Hieronder vind je een overzicht van de beoordelingen van studenten over hun opleiding.
Voor deze informatie is gebruik gemaakt van gegeven uit de Studiekeuzedatabase.
Het kan zijn dat je niet iedere opleiding terug vindt in de tabel, de ontbrekende opleidingen zijn dan niet recent beoordeeld.
Het volledige aanbod van de opleiding ‘Ondernemerschap & Retail Management’ vind je op deze pagina onder de tabel.

Feiten Prestaties Oordelen Score
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus Fixus
Instroom
Survival 1e jaar
Contacturen
Inhoud
Docenten
Begeleiding
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming (hbo/wo)
Toetsing/tentaminering
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Algemeen oordeel over de opleiding
Qompas totaalscore
ENSCHEDE Saxion nl/nl Nee 96 70 12-18 6,1 6,3 6,4 7,7 6,3 7,3 7,1 6,5 7,2 6,3 6,8
ROTTERDAM HRO nl Ja 289 66,1 12-18 7,1 7,1 7,1 7,7 7,4 7,3 7,1 6,8 7,2 7,3 7,2
NIJMEGEN HAN nl Nee 183 67,4 18-24 7,6 7,7 7,6 7,7 7,7 7,3 7,1 7,5 7,2 7,8 7,5
BREDA Avans nl/nl Nee 177 67,2 12-18 7,4 7,1 7,1 7,7 7,5 7,3 7,1 6,6 7,2 7,5 7,2
AMERSFOORT HU en/nl Nee 65 34,7 0-6 6,8 6,7 6,5 7,7 7,6 7,3 7,1 6,9 7,2 6,9 7,2
ZWOLLE Windesheim nl Nee 125 62,2 18-24 7,3 7,4 7,4 7,7 7,5 7,3 7,1 7,3 7,2 7,7 7,4
LEEUWARDEN NHL Stenden nl Ja 144 53,3 6-12 7,5 7,6 7,4 7,7 7,8 7,3 7,1 7 7,2 7,9 7,4
DEN HAAG HHS nl Ja 209 58,3 12-18 7,1 7 7 7,7 7,1 7,3 7,1 6,8 7,2 7,6 7,2
EINDHOVEN Fontys nl Nee 96 56,6 18-24 7,3 7,5 7,4 7,7 7,5 7,3 7,1 6,7 7,2 7,8 7,3
GRONINGEN Hanze nl Ja 125 68,1 12-18 7,5 7,3 7,4 7,7 7,6 7,3 7,1 7,4 7,2 7,8 7,4

Opleidingen

Hieronder vind je een overzicht van alle opleidingen ‘Ondernemerschap & Retail Management’ in Nederland. Je kunt doorklikken voor meer informatie.

Hbo

Ondernemerschap & Retail Management

Hogeschool Rotterdam

Hbo

Ondernemerschap en Retail Management

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hbo

Ondernemerschap & Retail management

Hogeschool Utrecht

Hbo

Ondernemerschap & Retail Management

Christelijke Hogeschool Windesheim

Hbo

Ondernemerschap & Retail Management

NHL Stenden Hogeschool

Hbo

Ondernemerschap & Retail Management

De Haagse Hogeschool

Hbo

Ondernemerschap & Retail Management

Fontys Hogescholen

Hbo

Ondernemerschap & Retail Management

Hanzehogeschool Groningen