Economics, Politics, and Social Thought

In de studie Economics, Politics and Social Thought bestudeer je economie en de Europese politiek, maar in de bredere context van de Europese intellectuele geschiedenis. De studie is een brede bachelor, met een vast kerncurriculum en daarnaast veel ruimte voor keuzevakken. In het kerncurriculum krijg je vakken over de ontwikkeling van de wetenschap: je behandelt de Griekse cultuur, de Middeleeuwen en Renaissance, en de ontwikkelingen in de vroegmoderne wetenschap. Verder krijg je vakken over politiek, ethiek, mondialisatie, micro- en macro-economie, wiskunde en econometrie. Je hebt dus minder keuzeruimte dan bij Humanities, the Arts and Social Thought, de andere studie bij het Bard College, en de studie is exacter. Keuzevakken zijn bijvoorbeeld wijsbegeerte, literatuurwetenschap en sociologie, of creatieve vakken als dans of regie.

In je eerste jaar

De studie gaat chronologisch door de Europese intellectuele geschiedenis heen. In je eerste jaar worden de geschiedenis van de oud-Griekse samenleving en de Middeleeuwse cultuur behandeld. Daarnaast krijg je een inleiding in economie en wiskunde, vergelijkende politicologie en mondialisatie.

Toelatingseisen

De opleiding heeft een uitgebreide toelatingsprocedure. Er wordt onder andere gevraagd om brieven van aanbeveling, je cijfers, een essay in het Engels, en een motivatiebrief. Belangrijk is verder dat je door middel van een test moet aantonen dat je Engels op minstens niveau C1 is.