Ad Commerciële Economie

Bij de Associate degree (Ad) Commerciële Economie leer jij op een ondernemende manier bedrijven en organisaties zo klantgericht mogelijk in te richten. Je onderzoekt waar hun klanten tegenaanlopen en wat ze graag anders zien en zoekt uit hoe je daarop inspeelt. Ook onderzoek naar vraag en aanbod voor een nieuw product weet jij uit te voeren om zo tot een succesvolle campagne te komen.

Eerste jaar

In het eerste jaar krijg je les in vakken als verkoopmanagement, marktonderzoek, online marketing, communicatie en Engels.

Toelatingseisen

Je wordt tot deze studie toegelaten met alle vwo-profielen. Wel moet je bij Cultuur & Maatschappij de vakken economie of management en organisatie in je pakket hebben. Bij het havo-profiel Cultuur & Maatschappij moet je naast de vakken economie of management en organisatie ook wiskunde A of B in je pakket hebben. Voor de andere havo-profielen geldt dat je economie of management en organisatie in je pakket moet hebben. Met het havo-profiel Economie & Maatschappij wordt je dus meteen toegelaten.