Land- en Watermanagement

Bij de Associate degree (Ad) Land- en Watermanagement leer je op een duurzame manier met land en water om te gaan. Door klimaatveranderingen worden de gevechten tussen land en water steeds zwaarder, maar daarmee ook een grotere uitdaging. Het water moet meer ruimte krijgen, zonder het land aan te tasten. Zo moet bijvoorbeeld verdroging tegengegaan worden, terwijl de landbouw beschermd blijft.

Eerste jaar

In het eerste jaar krijg je les in vakken als het analyseren van landschappen, duurzaam inrichten van land en water, praktijkgericht onderzoek en communicatie.

Toelatingseisen

Je wordt toegelaten tot deze studie met een havo- en vwo-profiel Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek en Economie en Maatschappij met scheikunde. Met het vwo-profiel Cultuur en Maatschappij kom je ook voor de studie in aanmerking, mits er scheikunde in je pakket zit.