Melkveehouderij

Melkveehouderij is een Associate degree (Ad). Dit betekent dat het een tweejarige hbo-studie is. De studie hangt daarmee qua niveau tussen een mbo-4 en een reguliere hbo-bachelor in. Melkveehouderij richt zich op het moderne melkveehouderijbedrijf. In de huidige economische toestand moet er binnen een strakke regelgeving tegen een scherpe kostprijs worden geproduceerd. De sector moet zich dus blijven innoveren. Hier speelt de Associate degree Melkveehouderij op in. Naast de nodige theoretische kennis over melkveehouderijbedrijven, krijg je namelijk veel praktische management skills aangeleerd. Je leert hoe je moet praten met adviseurs, vertegenwoordigers, accountants en relatiebeheerders van banken. Je leert jouw bedrijf en de melkveehouderij in het algemeen promoten.

In het eerste jaar richt je je op de melkveehouderij in het algemeen. Je leert dierprestaties beoordelen en bedrijfsresultaten evalueren. Je leert in te schatten wat voor verbeteringen er binnen bedrijf doorgevoerd kunnen worden en je leert te denken vanuit de klant en consument. Tijdens de studie is er veel aandacht voor de praktijk: zo krijg je realistische voorbeelden van situaties die zich voordoen in de praktijk en train je je probleemoplossende vaardigheden in een bedrijf uit de praktijk. Tijdens het tweede jaar richt je je meer op de management kant van de melkveehouderij. Operationeel en tactisch management staan centraal tijdens dit jaar. Je leert adviseren over voedervoorziening, gezondheidszorg van de dieren en veevoeding. Je leert over alle aspecten van financieel management en innovaties binnen het bedrijf. Ook krijg je vakken in voorlichting, beleid en belangenafweging. Ook loop je negen weken stage bij een bedrijf in het buitenland. Vervolgens sluit je het jaar en de studie af met een eindopdracht bij een melkveebedrijf.