Duurzame Watertechnologie

Duurzame Watertechnologie is een Associate degree (Ad). Dit betekent dat het een tweejarige hbo-studie is. De studie hangt daarmee qua niveau tussen een mbo-4 en een reguliere hbo-bachelor in. Duurzame Watertechnologie richt zich op de productie van schoon drinkwater en de zuivering van afvalwater. In een groot deel van de wereld is er nog altijd een groot gebrek aan schoon drinkwater. De huidige ontwikkelingen richten zich dan ook steeds meer op de besparing en het hergebruik van water en energie. De Associate degree Duurzame Watertechnologie speelt in op deze ontwikkelingen.

Het eerste jaar van de studie is vooral gewijd aan algemenere modulen, zoals integraal natuur- en landschapsbeheer, beleidscommunicatie, effectief adviseren en onderzoek van bodem en waterkwaliteit. Onderwerpen als het ecosysteem, water- en bodemonderzoek en labvaardigheden staan centraal maar je krijgt ook te maken met onderwerpen als wet- en regelgeving en advisering. In het tweede jaar van de studie ga je je verder toespitsen op de relevante stof. Hierbij wordt onder andere de sluiting van waterketens aan de orde maar ook watertechnologie, waterzuivering, bodemtechnologie en sanering. Je verkrijgt inzicht in de procestechnologie van afvalwater, verschillende soorten afvalwater en verwerkingstechnieken daarvan. In het laatste deel vakken staat het (gebrek aan) drinkwater in ontwikkelingslanden centraal. Je sluit de studie af met een afstudeeronderzoek bij een bedrijf.