Duurzaam Bodembeheer

In de laatste jaren zijn er veel nieuwe ontwikkelingen geweest op het gebied van duurzaam bodembeheer. Er is meer aandacht gekomen voor elementen als maatwerk, risicobeoordeling, en besluitvorming en uitvoering door lagere overheden. Aardkundige waarden en het beheer van de ondergrondse bodem worden ook steeds belangrijker. Door deze verschuiving van aandacht bestaat er momenteel een behoefte naar anders opgeleide bodemmensen. De Associate degree Duurzaam Bodembeheer probeert deze behoefte te vervullen. Een Associate degree is een tweejarige hbo-studie. De studie hangt daarmee qua niveau tussen een mbo-4 en een reguliere hbo-bachelor in.

Het eerste jaar van de studie richt zich op integraal natuur- en landschapsbeheer, beleidscommunicatie, effectief adviseren en onderzoek van bodem en waterkwaliteit. Hierbij komen uiteenlopende onderwerpen aan bod. Voorbeelden zijn het ecosysteem, labvaardigheden en bodemonderzoek, maar ook onderwerpen als wet- en regelgeving en adviesvaardigheden. In het tweede jaar wordt er dieper op de stof ingegaan en volg je onder andere vakken over de effecten van het menselijk handelen op de omgeving, watertechnologie en waterzuivering, en bodemtechnologie en saneringen, en risicobeoordeling. Het jaar en de studie worden afgesloten met een afstudeeropdracht bij een bedrijf.