Er zijn op dit moment geen open dagen voor de studie Duurzaam Bodembeheer bij ons bekend.