Er zijn op dit moment geen open dagen voor de studie Ad Integrale Handhaving Omgevingsrecht bij ons bekend.