De associate degree Omgevingskunde is een opleiding voor toekomstige omgevingsadviseurs en VTH-medewerkers. Je bent gemotiveerd om innovatieve oplossingen te bedenken voor een gezonde en duurzame leefomgeving. De nieuwe omgevingswet speelt daarbij een belangrijke rol, want deze vraagt om een andere manier van werken. Je wordt als adviseur van een profit- of non-profitorganisatie veel meer een regisseur, je zorgt voor samenwerking tussen verschillende partijen met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving.