Omgevingskunde associate degree

Hogeschool Van Hall Larenstein

De associate degree Omgevingskunde is een opleiding voor toekomstige omgevingsadviseurs en VTH-medewerkers. Je bent gemotiveerd om innovatieve oplossingen te bedenken voor een gezonde en duurzame leefomgeving. De nieuwe omgevingswet speelt daarbij een belangrijke rol, want deze vraagt om een andere manier van werken. Je wordt als adviseur van een profit- of non-profitorganisatie veel meer een regisseur, je zorgt voor samenwerking tussen verschillende partijen met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Hbo
Niveau
0
Open dagen
Deeltijd
Vorm
24
Duur in maanden

Gerelateerde studies

    Er zijn geen gerelateerde studies.